Putovanie relikvií sv. Konštantína – Cyrila v Gréckokatolíckej eparchii Košice

31.01.2012 20:39

 

 

        V čase od 2. 2. 2012 do 1. 4. 2012 budú po farnostiach našej Eparchie putovať relikvie sv. Konštantína – Cyrila pri príležitosti duchovnej prípravy na oslavy 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov na územie Veľkej Moravy.  Je to pre celé spoločenstvo našej Cirkvi príležitosť na prehĺbenie našej viery a úcty k našim vierozvestcom.

        Relikvie do našej Eparchie prinesie Mons. Štefan Sečka, spišský sídelný biskup na sviatok Stretnutia Pána 2. 2. 2012 pred archijerejskou sv. liturgiou o 8,30 hod. v našom katedrálnom chráme.

 

        V Michalovskom protopresbyteráte budú relikvie sprístupnené k verejnej úcte:

                4.2.2012- 11.2.2012      Michalovce - kláštor redemptoristov

                12.2.2012- 18.2.2012    Michalovce - farský chrám