Informácie o FARNOSTI

  • eparchia:                      Košická
  • protopresbyterát:          Michalovce
  • duchovný správca:       jerej Tomáš Porhinčák
  • filiálky:                         Jastrabie pri Michalovciach, Senné, Čečehov
  • počet gréckokatolíkov: 417
  • reálny stav v nedeľu:   35-50 ľudí

 

 

Zoznam farárov a správcov farností:

1811 - 1826     Bačinský Ján

1826 - 1835     Rusinkovič Michal

1835 - 1874     Danilovič Jozef

1874 - 1880     Salamon Jozef

1880 - 1911     Leščišin Juraj

1912 - 1927     Legeza Augustín

1927 - 1928     Kopčay Anton

1928 - 1939     Leiner Michal

1939 - 1945     Petraško Vladimír

1945 - 1950     Čintala Michal

1968 - 1972     Čintala Michal

1972 - 1999     Moskaľ Michal

2000 - 2007     Mikula Martin

2007 - 2009     Biačko Vojtech

2009 -             Porhinčák Tomáš

 

Úlomok histórie:

Do dnešných dní nemáme doklad o nejakom stredovekom iňačovskom chráme. V období reformácie patrili iňačovčania v 16. stor. pod farnosť Rebrín a v prvej polovici 17. stor. pod farnosť Senné. V polovici 18. storočia v obci stál farský gréckokatolícky drevený chrám so šindľovou strechou a jedným zvonom. Chrám bol zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. K filiálkam iňačovskej farnosti patrili Jastrabie, Rebrín, Senné, Stretáva a Stretávka. V 19. storočí postavili gréckokatolíci murovaný chrám. Vo farnosti, ktorá pretrvala do dnešných dní, pôsobilo veľa významných duchovných. Za všetkých spomenieme Michala Čintalu (1914-1999), ktorý sa v rokoch 1968-1972 zaslúžil o opravu tunajšieho chrámu. Taktiež v minulosti pri gréckokatolíckej farnosti existovala aj škola.