Posvätenie motorových vozidiel

Záznamy: 1 - 1 zo 20

Sošestvije Svjataho Ducha

Záznamy: 1 - 1 zo 35

Pomazanie chorých

Záznamy: 1 - 1 zo 35

Svetlý pondelok - filiálka Senné

Záznamy: 1 - 1 zo 20

Nedeľa Paschy

Záznamy: 1 - 1 zo 52

Veľký piatok

Záznamy: 1 - 1 zo 36

Veľký štvrtok

Záznamy: 1 - 1 zo 11

3.pôstna nedeľa - krížupoklonná

Záznamy: 1 - 1 zo 19

Stretnutie Pána

Záznamy: 1 - 1 zo 22

Kaplnka na fare

Záznamy: 1 - 1 zo 24

Mikuláš 2011

Záznamy: 1 - 1 zo 16

Povýšenie svätého kríža

Záznamy: 1 - 1 zo 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Krst Tobiáša Serafíma

Záznamy: 1 - 1 zo 17

Odpust 2011

Záznamy: 1 - 1 zo 73

Sošestvie sv. Ducha

Záznamy: 1 - 1 zo 13

Triduum k cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR

Záznamy: 1 - 1 zo 13

Pascha 2011

Záznamy: 1 - 1 zo 24

Koliva 2011

Záznamy: 1 - 1 zo 7

Mikuláš 2010

Záznamy: 1 - 1 zo 16

Odpust 2010

Záznamy: 1 - 1 zo 9