Kontakt:

 

jerej TOMÁŠ  PORHINČÁK

 

Gréckokatolícky farský úrad

Iňačovce 34

072 11 Čečehov

 

tel.: 056/ 64 80 238, mob. 0904 - 738 323