VIANOCE

01.01.2013 17:45

 

Keď sa ráno zobudíš s prianím
milovať Boha a s Bohom aj 
bratov – v ten deň sú Vianoce.

Keď v sebe zbadáš vnútorný popud podať ruku tomu, kto ťa urazil, toto vnuknutie sú Vianoce.

Keď v chráme, doma, na pracovisku Ťa to núti zamyslieť sa nad tým, ako sa chováš k Bohu, k svojej rodine a k iným, vtedy sú Vianoce.

Keď sa stretneš s človekom, ktorému je treba pomôcť a ty to urobíš, vtedy sú Vianoce.

Keď vychovávaš svoje deti, aby sa vedeli zrieknuť zbytočných a drahých hračiek, aby ste potom mohli pomáhať tým, torí sú v núdzi, tento váš postoj sú Vianoce.

Keď začneš slúžiť tomu, kto nikoho nemá, komu zmiera hlas a on nemá už silu, vtedy sú Vianoce.

Keď si ochotný, darovať seba samého Pánovi, ktorý trpí v ľuďoch chudobných, opustených, chorých, potom jasaj radosťou, lebo žiješ Vianoce.