CYKLOTÚRA 

IŇAČOVCE - BLATNÁ POLIANKA

 

FOTOGALÉRIA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Zosnutie presvätej Bohorodičky

FOTOGALÉRIA

Denný letný tábor

obecno-farská akcia pre deti

1. turnus -  Humenné - skanzen

Fotogaléria

 

2. turnus - Sobrance - dopravné ihrisko

FOTOGALÉRIA

 

3. turnus - Iňačovce - cyklotúra a prespávačka v MŠ

FOTOGALÉRIA

Požehnanie aut a iných vozidiel

 

FOTOGALÉRIA

Bodka za školou

 

FOTOGALÉRIA

Posvätenie nového kadidla

FOTOGALÉRIA

Päťdesiatnica

 

FOTOGALÉRIA

NEDEĽA MYRONOSIČIEK

FOTOGALÉRIA

Protopresbyterská porada  -

 Svetlý štvrtok

FOTOGALÉRIA

 

SVETLÝ PONDELOK

FOTOGALÉRIA

SVETLÝ PONDELOK

FOTOGALERIA

 

 

NEDEĽA PASCHY

FOTOGALÉRIA

NEDEĹA PASCHY

FOTOGALERIA

 

Veľký piatok

FOTOGALÉRIA

Veľký štvrtok

FOTOGALÉRIA

Exorcista jerej Ľubo Petričko

FOTOGALÉRIA

Krížupoklonná nedeľa

 

FOTOGALÉRIA

 

Jubileum pani kantorky

 

 

BOHOZJAVENIE

FOTOGALERIA