Koledovanie v Iňačovciach 

a Jastrabí pri Michalovciach

(fotografie: Peter Pavolko, Anna Porhinčáková)

CELÁ FOFOGALÉRIA

 

Svätá liturgia vo sviatok 

Zboru Presvätej Bohorodičky

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

Nové zástavy v chráme 

celá fotogaléria

 

Pán Boh zaplať dvom rodinám 

za zakúpenie zástav do nášho chrámu. 

Aj takto náš chrám pomaly zveľaďujeme a obnovujeme.

 

Sviatok svätého Mikuláša 2015

 

 

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

 

Povýšenie svätého kríža 

 
 

Farský deň

a bodka za prázdninami

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky


 

Veľká večiereň pred odpustovou slávnosťou

 a spoločné agapé


 
 

POŽEHNANIE HROZNA

CELÁ  FOTOGALÉRIA 

FARSKÁ  RADA 

 TROCHU  INAK 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Požehnaie bicyklov  

a automobilov

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Zoslanie Svätého Ducha

 
 

 

Báťuška Miroslav u nás

 
 

Svetlý pondelok 

na filiálke v Sennom

Utiereň  Vzkriesenia

VEĽKÝ PIATOK

 

Fotogaléria

VEĽKÝ ŠTVRTOK

Fotogaléria 

Kvetná nedeľa

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Liturgia Vopred posvätených darov

 

CELÁ   FOTOGALÉRIA

Sväté Bohozjavenie