Sviatky narodenia Ježiša Krista

 
 
 
 
 
 
 

Ó, ktože, ctí si Mikuláša...

 

 

Púť zemplínskych gréckokatolíkov 

do Máriapócs

 
 

Povýšenie úctyhodného 

a životodárneho Kríža 

nad celým svetom.

 

Odpustová slávnosť 

k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky

 
 
 

Svätenie hrozna na sviatok Premenenia Pána

 
 
 

Svätenie áut a bicyklov 

na sviatok svätého proroka Eliáša

 

Celá fotogaléria

Bodka za školou

 a farská opekačka

 
 
 
 

Svätá Päťdesiatnica

 

Presbyterská porada

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

Svetlý pondelok na filiálke v Sennom

 
 

KRISTUS SLÁVNE VSTAL

 Z MŔTVYCH

 

Svätá a veľká sobota

 
 

Svätý a veľký piatok

 
 

Svätý a veľký štvrtok

 
 

Svätá a veľká streda 

služba vopredposvätených darov

 
(v kaplnke na fare)
 
 
 

KVETNÁ NEDEĽA

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Rodina MINIŠTRANTOV sa nám rozrastá

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Tvojmu krížu klaniame sa Vládca...

 
 
 

Nedeľa mýtnika a farizeja

 

Návšteva otca Matúša Marcina,

ktorý nám predniesol homíliu pri príležitosti

roka Bohorodičky

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Stretnutie Pána so Simeonom

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Požehnanie Cirkevnej materskej školy      bl. Vasiľa Hopku

 

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

 

Požehnanie farskej budovy

na sviatok Bohozjavenia Pána

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

Jordánska voda 2014

 

CELÁ FOTOGALÉRIA