Posledné minúty roku 2013

trávené spolu s Bohom

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

Mikuláš zavítal aj k nám

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

FARSKÁ KAPLNKA

Presvätej Bohorodičky "NEVYČERPATEĽNÁ ČAŠA"

 

Tak farská kaplnka je s Božou pomocou dokončená...

Ešte síce bude potrebné urobiť pár úprav ako doplniť ikony na ikonostase (zatiaľ sú iba základné), dokúpiť plachty na žertveník... a dotiahnúť "pár" detailov, ale to až časom, nakoľko finančný rozpočet na úpravu kaplnky sa už vyčerpal. Ak pocítite potrebu pomôcť - či už finančne (na farský účet - číslo účtu: 3090878653/0200) alebo modlitbami, budeme veľmi radi.

Taktiež ďakujeme všetkým štedrým darcom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zveľaďovaní kaplnky. Nech Vás Pán obdarí hojným požehnaním a milosťami.

 

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

Poženanie detí na sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

BOLI SME BOJOVAŤ

 

ZA ŽIVOT

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

pochod za život - z nadhľadu (zdroj: -int-)

pochod za život - počas pochodu 1 (zdroj: -int-)

pochod za život - počas pochodu 2 (zdroj: -int-)

pochod za život - pódium (zdroj: -int-)

pochod za život 3 (zdroj: -int-)

pochod za život - živá reťaz (zdroj: -int-)

 

 

VIDEO O POCHODE (zdroj: -int-)

 

POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO

A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

Odpustová slávnosť Uspenia Presvätej Bohorodičky

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Veľká večiereň pred odpustom so spoločným agapé

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Stichariony pre miništrantov

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Požehnanie motorových vozidiel

CELÁ FOTOGALÉRIA

Brigáda - maľovanie oplotenia pri chráme

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

 
Návšteva jeromonacha DIEGO DANIEL FLAMINI z Argentíny.
 
 
 
 
 

 

Prepolovenije Paschy

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

PASCHA  2013

 

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

Veľký piatok

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

Sväté strasti nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

LITURGIA VOPRED POSVäTENÝCH DAROV V KAPLNKE PRESVäTEJ bOHORODIČKY NEVYČERPATEĽNÁ ČAŠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

KVETNÁ NEDEĽA A POŽEHNANIE RATOLESTÍ

 

 

CELÁ FOTOGALÉRIA

Kvetná nedeľa v Sobranciach - stretnutie mladých s vladykom Milanom

 

VIAC FOTO TU

Modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke na Akatistovú sobotu

 

VIAC FOTIEK Z MODLITBY AKATISTU

Svätý kríž vyložený k verejnej úcte na Krížupoklonnú nedeľu

FOTOGALÉRIA Svätý kríž