L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

02.07. – 22.07.2018

 

Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať

o. Gálik zo Zemplínskej Širokej.

t.č. 0904 738 326

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Štvrtok

05.07.

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.

 

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

 

+

Mária

Ján

 Ján

 

 

09:00

 

 

 

 

Nedeľa

08.07.

 

NEDEĽA 7.

TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

Za veriacich farnosti

 

 

 

09:00

 

 

Nedeľa

15.07.

 

NEDEĽA 8.

TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

 

08:00

 

 

Piatok

20.07.

 

Svätý a slávny prorok Eliáš.

 

 

18:00

 

Voľnica

 

Nedeľa

22.07.

 

NEDEĽA 9.

TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

Za veriacich farnosti

 

 

09:00

 

Zbierka Lux, Lumen