L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

14.01.- 20.01.2019

 

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Pondelok

14.01.

 

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. 

*

r.

Drahňovská

 

08:00

 

 

Utorok

15.01.

 

 

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník..

 

*

Za zdravie Emil

 

08:00

 

 

Streda

16.01.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

 

*

r. Ivanková

 

08:00

 

 

 

Štvrtok

17.01.

 

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

 

 

 

 

 

 

Piatok

18.01.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.

 

Úmysel darcu

 

08:00

 

 

Sobota

19.01.

 

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

 

 

 

 

Nedeľa

20.01.

NEDEĽA 35. (30.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

 

Za

veriacich farnosti

 

 

10:30