L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

23.04. – 29.04.2018

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Pondelok

23.04.

 Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.

+

Anna

Ján

 

08:00

 

 

Utorok

24.04.

 

Svätý mučeník Sáva Stratilat.

*

Pavlina

 70 rokov života

 

08:00

 

 

Streda

25.04.

POLOVICA PÄŤDESIATNICE –

 jej 25. deň. 

Svätý apoštol a evanjelista Marek.

 

 

 

 

Štvrtok

26.04.

 

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.

+

Anna Štefan

 

08:00

 

 

Piatok

27.04.

 

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný.

+

Anna

 

08:00

 

 

Sobota

28.04.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.

 

 

 

 

Nedeľa

29.04.

 

NEDEĽA O SAMARITÁNKE 

29. deň Päťdesiatnice.

 

Za veriacich farnosti

 

 

 

10:00