L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

19.02. – 25.02.2018

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Pondelok

19.02.

 

Svätý apoštol Archippos.

 

 

17:00

 

Večiereň

 

Utorok

20.02.

 

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

 

 

 

 

 

Streda

21.02.

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

*

Marta Anna

 

15:00

 

LVPD

 

Štvrtok

22.02.

 

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

 

 

08:00

 

Kajúci akatist

 

Piatok

23.02.

 

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

+

Gustav

 

15:00

 

LVPD

 

Sobota

24.02.

 

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

 

 

 

 

 

Nedeľa

25.02.

NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca–

14. deň Štyridsiatnice.

 

 

Za veriacich farnosti

 

 

 

10:00