L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

17.09.- 23.09.2018

 

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Pondelok

17.09.

 

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

 

 

+

Ján

 

 

08:00

 

 

Utorok

18.09.

 

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

 

 

 

 

 

Streda

19.09.

 

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

 

 

+

Gustáv

 

08:00

 

 

 

Štvrtok

20.09.

 

Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

 

 

 

*

Marcel

 

 

 

18:00

 

 

Piatok

21.09.

 

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža.

 

 

+

František Šafin

 

18:00

 

 

Sobota

22.09.

 

 

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

23.09.

NEDEĽA 18.

TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

 

Za veriacich farnosti

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

Iňačovce

Zbierka na bohoslovcov 

 

 

Vysoká n. Úhom

70. výročie založenia farnosti