L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

20.26.- 19.05.2019

 

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Pondelok

20.05.

 

Svätý mučeník Tallelaios.

 

 

 

 

Utorok

21.05.

 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

 

 

 

 

Streda

22.05.

 

Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice

+

Anna Fedoríková

 

18:00

 

Pohrebná

 

Štvrtok

23.05.

 Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup.

*

Anna Ladislav

 

18:00

 

 

Piatok

24.05.

Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

*

Michaela Janka Vierka

 

08:00

 

 

Sobota

25.05.

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

 

 

 

 

Nedeľa

26.05.

 

NEDEĽA O SLEPOM.

36. deň Päťdesiatnice.

 

 

 

Za veriacich farnosti

 

08:15

 

10:00

 

Senné

 

Farská zbierka