Výlet do Palacinkárne

FOTOGALÉRIA

Koledovanie

Fotogaléria

ĎAKUJEM TI PANE…
… za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.
… za dni slnečné i smutné, zamračené
… za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci
... za zdravie i choroby, za trápenie a radosti, ktoré som mal v tomto roku
... za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom vzal späť 
... za priateľský úsmev a pomocnú ruku, 
... za lásku, ktorú som prijal i za všetky nádherné veci. 
... za kvety a hviezdy, za deti a láskyplné duše. 
Vďaka ti za samotu, za prácu, za ťažkosti a problémy, za neistoty a slzy, pretože toto všetko ma priviedlo bližšie k tebe. 
Ďakujem, že si zachoval môj život, že si sa postaral o moje prístrešie, pokrm a všetky moje potreby.

A čo ma očakáva v tomto novom roku?

To, čo chceš vždy ty, Pane. Len ťa prosím, …. 
... daj mi záruku viery, aby som ťa videl vo všetkom, čo mi príde do cesty, 
... nádej a odvahu, aby som sa nepoddal, 
... a lásku… viac lásky, každý deň pre teba a pre ľudí okolo mňa
...daj mi trpezlivosť, pokoru, oddanosť a dávajúce srdce
Pane, daj mi, čo je pre mňa dobré a to, o čo neviem prosiť. 
Daj mi oddané srdce a ucho, ktoré počuje, bdelého ducha a aktívne ruky, aby som sa oddal tvojim prianiam 
a svoj život podriadil tvojej dokonalej vôli. 
Požehnaj všetkých mojich drahých 
a vnes do ľudských sŕdc pokoj. Amen

 

 

FARSKÝ VÝLET

FOTOGALÉRIA

Povýšenie svätého kríža

 
 
 

Jesenná cyklotúra

 

FOTOGALÉRIA

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Zosnutia Presvätej Bohorodičky

 

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

Večiereň pred odpustovou slávnosťou

 

CELÁ  FOTOGALÉRIA

 

Otváranie prázdnin - farský deň

 

Fotogaléria

Požehnanie áut a bicyklov

 

 

FOTOGALÉRIA

 

ŽIJEME  BICYKLOM 

 

VIAC FOTO