L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

16.10. – 22.10.2017

 

 

Pondelok

16.10.

 

Svätý mučeník Longín Stotník.

 

*

Jozrf a Mária

 

 

17:00

 

Poďakovanie za 50rokov manželského života

 

Utorok

17.10.

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

 

Úmysel darcu

 

08:00

 

 

Streda

18.10.

 

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

 

Úmysel darcu

 

08:00

 

 

Štvrtok

19.10.

 

Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. 

Náš prepodobný otec Ján Rilský.

 

Úmysel darcu

 

08:00

 

 

Piatok

20.10.

 

Svätý veľkomučeník Artemios.

+

Michal

Mária Vladislav

 

08:00

 

 

Sobota

21.10.

 

 

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

 

 

 

 

Nedeľa

22.10.

 

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

 

 

Za veriacich farnosti

 

 

10:00

 

 

Zbierka na KBS