L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

04.12. – 10.12.2017

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Pondelok

04.12.

 Svätá veľkomučeníca Barbotra.

Náš prepodobný otec Ján Damaský.

 

 

 

08:00

 

 

Utorok

05.12.

 

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

 

 

 

 

17:00

 

 

Streda

06.12.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

 

 

08:00

 

 

Štvrtok

07.12.

 

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup.

 

 

 

 

 

 

 

Piatok

08.12.

 

 

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

 

Za veriacich farnosti

 

08:00

 

 

17:00

Prikázaný sviatok

 

Myrovanie

 

Voľnica

 

Sobota

09.12.

 

 

Náš prepodobný otec Patapios.

 

 

 

 

 

Nedeľa

10.12.

 

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

 

Za veriacich farnosti

 

08:30

 

10:00

 

Senné

 

Iňačovce